Bnr. 439: Jupiter (1912)

Leestijd: < 1 minuut

Heden werd met goed gevolg van de werf “Gusto” der firma A. F. Smulders alhier te water gelaten de stalen romp van een zeewaardigen hopper, zijnde de tweede van een viertal, welke die firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. De doopplechtigheid geschiedde door mejuffrouw Ida Dekker, die onder het uitspreken van den gebruikelijken zegewensch, door op een knop te drukken de laatste schoor deed wegvallen en het vaartuig statig te water deed glijden. De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: Lengte 44 Meter, breedte 8.80 M., holte 4.40 M., hopper-capaciteit 400 M3. Het schip zal worden voorzien van een triple expansie machine, welke ruim 300 I.P.K. ontwikkelt en van een ketel van 100 M2 verwarmd oppervlak, werkende onder een stoomdruk van 135 Kg. Verder zullen de noodige stoomlieren aan boord zijn voor het bedienen van de ankers, de hopperdeuren en het manoeuvreeren. Het vaartuig zal de reis naar zijn bestemmings-plaats onder eigen stoom volbrengen.

Bron:  Nieuwe Schiedamsche Courant, 21/08/1912
*afgebeeld het identieke zusterschip Castor


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018

 

Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf