‘Victor Gerosa’? ‘Zegt me helemaal niets’: aldus Jac. J. Baart!Han Mommaas overleden.Gusto Staalbouw PEN-centrale Velsen-Noord 1952Henri Smulders op Olympische Spelen 1900100ste Geboortejaar G. van der Gaag (1922)

Bnr. 313: ‘Prosper’ (1906)


Op de werf „Gusto” van de firma A. F. Smulders te Schiedam had gisterennamiddag een ernstig ongeluk plaats. Toen men bezig was een gedeelte van een kolentransporteur met een drijvende bok op te hijschen ten einde die op een vaartuig te plaatsen, brak eensklaps de stalen strop waarin de last hing, 2 werklieden werden verwond, een nogal gevaarlijk, die bewusteloos naar het Ziekenhuis werd vervoerd, de andere bekwam eenige kwetsuren aan het hoofd.

bron: Leeuwarder Courant Donderdag 17 oktober 1907


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2021

Digitaal Museum Werf Gusto Schiedam