Bnr. 287: Droogdok (1903)

Leestijd: < 1 minuut

Te ‘s-Gravenhage is aangekomen een Portugeesche marine-ingenieur, met het doel te Rotterdam zich op de hoogte te stellen van een aldaar voor Portugal in aanbouw zijnd dok voor Loanda(P). Van deze gelegenheid zal de technicus gebruik maken, eenige maritieme instellingen hier te lande te bezoeken.

bron:   | Nieuwe Schiedamsche Courant | pagina 3


Woensdag-namiddag is in de Eerste Katendrechtsche haven bij Rotterdam ten overstaan van de namens de Portugeesche regeering uitgenodigde commissie, een aanvang gemaakt met de beproeving van het voor rekening dier regeering door de heeren A. F. Smulders te Slikkerveer geleverde ijzeren droogdok. Het Droogdok is bestemd voor St. Paul de Loanda aan de westkust van Afrika. 

bron:   | Nieuwe Schiedamsche Courant | pagina 2


Nadat het door de firma A. F. Smulders, voor rekening van het Portugeesche gouvernement, gebouwde ijzeren droogdok, gisteren-middag ten 12 ure van Rotterdam was vertrokken, passeerde het, voorafgegaan door de sleepboot Noordzee en gesleept door de zeestoombooten Oceaan en Oostzee ten 2 ure statig de haven te Vlaardingen. Verscheidene personen bevonden zich zowel op het Havenhoofd als op het balkon van het koffiehuis “de Maas”, van waar de heer J. van der Vlis de groote nationale vlag deed wapperen om de vertrekkenden daarmede te salueeren, hetwelk wederkeerig door de zich op dek bevindenden, werd beantwoord. (VL. Ct.) 

 Nieuwe Schiedamsche Courant | 1896 | | pagina 2


De sleepbooten Oceaan, kapt. Homan, en Oostzee, kapt. Bouman, die het Portugeesche Droogdok van Rotterdam naar San Paul de Loando gesleept hebben en 5 Nov. vandaar zijn vertrokken, arriveerden heden in den Nieuwen Waterweg.

| Nieuwe Schiedamsche Courant | pagina 3© Stichting Erfgoed Werf Gusto®

 

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf