Bnr. 127 vrachtschip ‘ms Leiderkerk’ (1959)

Leestijd: 2 minuten

Zaterdagmiddag werd op de werf Gusto v/h de Fa. A. F. Smulders, het m.s. ,Leiderkerk’ te water gelaten. Dit was het derde in deze serie voor rekening van de N.V. Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen gebouwde schepen, waarvan er twee reeds geruime tijd in de vaart zijn. Terwijl van alle kanten de sirenes loeiden, gleed het casco omstreeks 4 uur onder de tonen van ons volkslied, gespeeld door de muziekvereniging ,.Gusto”, van de helling haar element tegemoet. Het m.s. Leiderkerk: ‘ heeft een lengte van 146 meter en is 20.12 meter breed. Het heeft een deadweight van 11.800 ton en zal, uitgerust met Stork-machines van 6500 pk, in geladen toestand een snelheid kunnen ontwikkelen van 14 knopen per uur. Het schip zal worden voorzien van een moderne nautische uitrusting zoals radar, echolood-installatie, gyrokompas enz.

Een moderne accommodatie waarbij in alle verblijven airconditioning werd aangebracht, biedt behalve aan de bemanning, plaats aan zes passagiers. De doopplechtigheid werd verricht door mevr. Harinck-Jansen, echtgenote van een der directeuren van de V.N.S. Names de directie van de Werf Gusto, wenste na de tewaterlating, mr. H. J. A. Smulders, de leden van de raad van be-heer en directie der V.N.S. geluk met deze nieuwe aanwinst van de vloot. Als alles gunstig verloopt, hoopt men het schip In januari 1959 te kunnen opleveren. Ter blijvende herinnering aan deze gebeurtenis, welke juist op haar verjaardag plaatsvond, bood mr. Smulders mevr. Harinck een souvenir aan. De heer Harinck complimenteerde namens de V.N.S. de Werf Gusto met het, vlotte verloop van deze tewaterlating. Het is het 20e schip, hetwelk na de oorlog voor rekening van de maatschappij te water is gelaten. Tal van genodigden toeren van deze stapelloop getuige w.o. een groot aantal uit kringen van handel en scheepvaart. Burgemeester mr. J. W. Peek en echtgenote behoorden eveneens tot de gasten. Van de zijde der Schiedamse bevolking was er grote belangstelling, des te meer daar deze stapelloop werd begunstigd met zeldzaam mooi herfstweer. Een detachement van het Zeekadetten-korps „Schiedam”, versterkt met manschappen van het korps „Maassluis”, onder commando van de heer D. S. de Jong, vormde de erewacht, waarlangs de genodigden zich naar het met bloemen en vlaggen versierde platvorm begaven, waar de doopplechtigheid plaats vond.


Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 29 september 1958

Mutaties:
In 1970 naar Nedlloyd.
In 1978 naar Griekenland als ‘SEA GLORY’.
In 1979 naar Panama als ‘TOM’.
In 1980 bij uitbreken oorlog Iran-Irak opgesloten bij Umm Qasr, tijdens beschieting zwaar beschadigd en Total Loss*.
In 1989 in Alang gesloopt.

* De ‘TOM’ lag op 9 oktober 1980, bij het uitbreken van de oorlog tussen Iran en Irak, te Umm Qasr. Zij kon niet meer wegkomen, werd beschadigd en werd in 1981 aan de verzekeraars overgedragen. Toen er eindelijk in 1988 een wapenstilstand tussen beide landen tot stand kwam, werd zij eind 1988 voor sloop verkocht aan Ganpatrai Jaigopal te Alang (India). Zij arriveerde op 28 januari 1989 op haar laatste reis te Alang, waar in maart 1989 met het slopen werd begonnen.

Bron: Stichting Maritiem Historische Databank 

Laatst bijgewerkt op: 2 september 2023

Geschiedenis van een Schiedamse scheepswerf