Bnr.676: Kraan No. 2 (1940)

Onze piloot* vliegt nu zeer laag, ongeveer ter hoogte van de duintoppen, tot groot vermaak van diegenen. die zich aan het strand bevinden. Eensklaps draaien wij rechts af in de richting van de zee. Onze piloot heeft een sleep ontdekt. Het is een kraan, gebouwd bij de werf Gusto te Schiedam, voor Russische rekening, welke met behulp van twee booten wordt gesleept. Het transport vaart onder de roode vlag met sikkel en hamer.

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 december 1939
*Vertrokken vanaf vliegkamp ‘De Mok’ Texel.

De Deensche veerboot ,.Prins Christian” heeft — aldus het Hbld.” — tusschen Gjedser en Warnemünde noodseinen opgevangen van een Nederlandsch schip, naar alle waarschijnlijkheid van de zeesleepboot „Beverwijk 20″, die kort geleden naar Rusland is verkocht. Er bevinden zich twaalf Nederlanders aan boord. Wat hun lot is, is tot dusver onbekend.

Twee weken geleden vertrok er in betrekkelijke stilte uit Schiedam een transport vaartuigen naar Leningrad, die hier te lande voor Russische rekening waren aangekocht. Het waren de sleepbooten .,Beverwijk 20″, „Ophir” en „I’Avenir”, benevens een drijvende kraan met een hefvermogen van 150 ton, gebouwd bij de werf Gusto te Schiedam. Eenige dagen geleden moet deze sleep het Kieler kanaal zijn gepasseerd, zoodat zij zich inderdaad in de omgeving van de lijn Gjedser—Warnernünde kan bevinden.

Weliswaar zijn deze vaartuigen dus geen Nederlandsche schepen meer in den zin der wet, maar dit neemt niet weg, dat het bericht over het in nood verkeeren van een der sleepbooten hier ongerustheid heeft gewekt. Immers, de „Beverwijk 20″ vaart onder een Russischen gezagvoerder met een bemanning bestaande uit vier Russen en twaalf Nederlanders. Voorts zitten er acht à negen Nederlanders op elk der beide andere sleepbooten en vier op de kraan. De rest der opvarenden zijn weer Russen. Deze bemanningen zijn te Schiedam aangeworven; zij zijn afkomstig uit die stad. benevens Vlaardingen, Maassluis en Scheveningen.

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 december 1939
foto: Gemeentearchief Schiedam / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018