Bnr. 699: Stuw bij Lith (1935)

Door den Rijkswaterstaat is aanbesteed het vervaardigen, leveren en bedrijfsvaardig opstellen van de bewegingswerktuigen met electrische bedieningsinrichtingen en van de verlichtings-installatie en seininrichting voor de beweegbare afsluitingen van de stuw bij Lith met bijkomende werken behoorende tot de werken voor de Maas-verbetering. Bij een raming van f 125.000 bedroeg de in-schrijvingssom van de laagste inschrijfster N.V. Werf Gusto v.h. Firma A. F. Smulders te Schiedam f 109.800 (staal vrije keuze) of
f 112.800 (Nederlandsch staal).

bron: Limburgsch Dagblad , 17/08/1934
foto: foto: Collectie J.A. Bosdijk / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018