Bnr. 20: Yvette (1953) (Co. 196)


Drie zusters zijn eigenaressen van de Rederij Aktie Bolaget Yrsa, gevestigd te Mariehamn op de Aland-eilanden in Finland. In tegenwoordigheid van vele genodigden, onder wie mevrouw Lylund, die belast is met de eigenlijke leiding van de rederij, heeft mevrouw Solveig Sundman, haar zuster en mede-eigenaresse, gisteren het motorkustvaartuig “Yvette” gedoopt en te water gelaten, welk schip in opdracht van genoemde Maatschappij wordt gebouwd door de N.V. Werf Gusto, voorheen firma A. F. Smulders, te Schiedam, een der vennoten van de Industriële Handelscombinatie „Holland”, gevestigd te ‘s Gravenhage.

Onmiddellijk na de doop gleed bet schip statig van de helling, terwijl Gusto’s Muziekvereniging de volksliederen ten gehore bracht. Na de plechtigheid heeft in de reception-room van de werf namens de directie mr. H. A. M. Smulders in een rede er aan herinnerd, dat Finse maatschappijen verscheidene orders in Nederland hebben geplaatst. Hij noemde het een voorrecht, dat ook de Werf Gusto door de bouw van de “Yvette” mocht meewerken aan het herstel en de uitbreiding van de Finse handelsvloot.

De aanwezigheid van mevrouw Lylund en meerdere Finse gasten werd bijzonder op prijs gesteld. Aan mevrouw Sundman bood hij een souvenir aan.

Op 23 October van het vorige jaar werd de kiel van de “Yvette” gelegd. Het motorkustvaartuig heeft een lengte van 63 meter, een breedte van 9.75 meter, de holte tot het shelterdeck bedraagt 5.80 meter. Het schip heeft een diepgang van 4.45 meter en zal worden voortbewogen door een Man-Dieselmotor van ca. 1.000 p.k. met 300 omwentelingen per minuut. De snelheid zal 13 knopen bedragen.

In April zal het schip moeten worden opgeleverd.

Bron: Schiedamse Courant
Foto: Gemeentearchief Schiedam 
Fotograaf:Onbekend

Gezonken als: Oorzaak: Jaar: Waar: Slachtoffers:
“Yvette” Waterlek 1970 Bay of Gibraltar Geen

Bron: wrecksite.eu


Stichting Erfgoed Werf Gusto