Bnr.700: Ponton voor 10 ton kraan (1935)

Ten behoeve van de uitvoering van hare werken te Perzië, heeft de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam, reeds menige order bij de Hollandsche Industrie kunnen plaatsen. Thans verleende zij opdracht aan de N.V. Nederlandsche kraanbouw Mij. Pannevis te Utrecht, voor den bouw van een Diesel Draaikraan, met verstelbare vlucht 12 Meter. 10 Ton. De kraan zal worden uitgevoerd als drijvende kraan, waarvan het ponton zal worden gebouwd bij de Werf Gusto, A. F. Smulders te Schiedam.

bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig blad, 21/05/1935
foto: foto: GustoMSC / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018