Bnr. 419: Java (1912)

foto: Gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto


Hopper-Slibzuiger voor Soerabaja (i.o.v. Dep. van Koloniën)


000Gister heeft de minister van Koloniën; gelijk gemeld, aan de werf “Gusto” den grootste slibzuiger bezichtigd, welken genoemde firma voor het departement van koloniën heeft gebouwd.

000Het vaartuig, bestemd tot verbetering van het Westgat van de haven van Soerabaja, heeft de volgende afmetingen: lengte tusschen de loodlijnen 70.56 meter, breedte 11.47 meter, holte 4.88 meter, baggerdiepte 5 tot 25 meter.
000Het is voorzien van twee triple expansie machines elk van 280 I.P.K. voor het drijven der zandpompen en twee triple expansie machines van 450 I.P.K. voor de voortstuwing van het schip.
000Stoom wordt geleverd door 2 ketels elk met een verwarmend oppervlak van 125 M² en een werkdruk van 12 atmosfeer.
000Bij de proefbaggering welke plaats vond op de Zeeuwsche stroomen, werd het laadruim van 700 M³ inhoud, in 15 minuten met dikke slib gevuld.
000Het schip zal onder eigen stoom de reis naar Nederlandsch-Indië volbrengen.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 01/03/1912; p. 3/4Terug naar Sleephopperzuigers of Terug naar 1912.