Bnr. 427/502/503/510: Werftorenkraan (1912/1916/1917)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Het denkbeeld van vaste torenkranen is voor de geheele werf doorgevoerd op de werf Gusto van de Firma A. F. Smulders te Schiedam. Deze is in het bezit van 6 stuks draaikranen, hefvermogen 2 tot 6 ton, vlucht tot 30 Meter. De tekening geeft een duidelijk beeld van zulk een kraan. De besturing geschiedt vanuit een huisje aan de draaibare spil.
De vaste opstelling biedt een groote veiligheid; de draaibare armen worden, wanneer de kranen geen dienst doen van de rem vrijgemaakt, zoodat zij naar de windrichting kunnen worden gewend. Dit heeft het voordeel van een zoo gering mogelijk buigend moment, dat vooral bij stormweer van grooten invloed is op de materiaalbelasting en op de stabiliteit. Er moeten echter veel kranen aanwezig zijn om alle plaatsen op het schip te kunnen bereiken.

DE HIJSCHWERKTUIGEN OP DE NEDERLANDSCHE SCHEEPSWERVEN
Door H. J. HUTYGEN, INGENIEUR BIJ DE N.V. DE NED. STAALINDUSTRIE TE ROTTERDAM
Uittreksel van de voordracht, gehouden op 17 maart jl. in de Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied

Bron: Het Schip: 24 september 1920


Stichting Erfgoed Werf Gusto