Bnr. 868: Singkep (Co. 2) (1947)

Foto: Maritiem Digitaal – Fotograaf: Onbekend.

Van de werf „Gusto” te Slikkerveer, die tien jaar lang heeft stil gelegen, werd gisteren voor het eerst weer een vaartuig van groote afmetingen te water gelaten, nl. een van de zes zee-tinbaggermolens, die door de ,.Billiton” Mij te ‘s-Gravenhage aan een viertal gecombineerde werven in opdracht werd gegeven. Deze „Singkep”, is de vierde van het zestal. Ze zijn alle geheel aan elkaar gelijk. Ook hiervan is de ponton 66 m lang, 20 m breed bij een holte in de zijde van 4.20 m. De grootste baggerdiepte bedraagt 30 m, terwijl de inhoud van alle 128 emmers op den emmerladder 400 1 bedraagt. Het totale grondverzet per jaar wordt gerekend op 2.400.000 m3. Na de tewaterlating werd de ..Singkep” naar de werf Gusto te Schiedam gesleept, waar de molen 15 Augustus a.s. afgebouwd zal moeten zijn. Onmiddellijk na deze tewaterlating werd de kiel gelegd voor een tweetal bakken van 400 ton (Co. 48 en Co. 49 ‘Licq’ en ‘Tardets’), welke voor Belgische rekening bij ,,Gusto” zijn besteld.

bron: Nieuwe Schiedamsche  Courant  | 1947 | 18 april 1047