Bnr. 868: Maras (1947) Co. 3

Foto: Maritiem Digitaal – Fotograaf: Onbekend.

Met de tinbaggermolen “Maras”. die Zaterdagmiddag bij de werf Gusto van stapel liep, is de laatste der serie van zes tinbaggermolens, die de Billiton-Tinmaatschappij bij Nederlandse werven bestelde, afgeleverd. In de loop van Augustus zal deze molen, na langs de werf verder te zijn afgebouwd. met de andere tinmolens naar de plaats van bestemming, het eiland Banka worden gesleept. Geheel in overeenstemming met de weersomstandigheden waaronder ginds gewerkt zal moeten worden, heeft Maras voor het eerst kennis gemaakt met het natte element. In een tropische hitte gleed de grote bak met de gedeeltelijk voltooide bovenbouw van de helling, nadat mevr. Plooy-van de Ham de laatste beletselen had weggenomen en de champagne wit schuimend tegen de romp was gespat. Na de tewaterlating was er in de bestuurskamer een bijeenkomst voor de genodigden. o.w. de burgemeester van Schiedam en commissaris van politie van Veen. Hier werd nog het woord gevoerd door de heer Kloppenburg. Iid van de raad van beheer van de werf “Gusto”, de heer Plooy, en een directeur der Billitonmaatschappij.

bron: Rotterdamsch Parool / De Schiedammer  | 1947 | 2 juni 1047

Zonder veel uiterlijk vertoon heeft Maandagmorgen de motorsleepboot “Zwarte Zee” van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst een der laatste van de zes in Nederland vervaardigde tinbaggermolens op sleeptouw genomen. In alle vroegte werd te Schiedam, waar de „Maras” nog aan de kade van de werf Gusto lag, vastgemaakt, geassisteerd door enkele riviersleepbootjes en het duurde niet lang, of het gevaarte had het midden van de rivier bereikt en het gebruikelijke stapvoetstempo verkregen, dat de gehele reis naar Billiton door zal moeten worden vastgehouden. Er was opnieuw veel belangstelling langs de oevers van Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg, vooral ook weer in de thuishaven van de zeeslepers, Maassluis. Reeds om half tien voer de sleep de pieren van Hoek van Holland uit en zette koers naar het Kanaal.

bron: Provinciale Zeeuwsche Courant / 19 augustus 1947