Bnr. 686: Lekbrug-Vianen (1936)

Foto: Stichting “Redt de Boogbruggen” – Fotograaf: Onbekend.

Vreeswijk staat op het oogenblik in de belangstelling van de ingenieurs, door de groote werken, welke er aan de Lek worden uitgevoerd. Een gezelschap van niet minder dan tweehonderd ingenieurs uit Delf t’s hoogeschool afkomstig, bezocht kort geleden de werkzaamheden aan de nieuwe brug over de Lek. En regelmatig komen ingenieurs van den waterbouw ook de sluiswerken in oogenschouw nemen.

De Brug.

Nadat eerst aan den Vreeswijkschen kant de landpijlers en het landhoofd waren gebouwd, en de rivierpijlers geplaatst waren, is het werk voortgezet aan den Vianenschen kant. Niet minder dan 300.000 kub. Meter zand moest worden aangebracht om het benoodigde grondwerk te kunnen uitvoeren. Nu teekent de brug zich reeds af tegen het polderlandschap. De onderkant van de brug is duidelijk op de pijlers te zien. Een montagebrug is aangebracht waarmee nu de overspanningen worden gebouwd. In tegenstelling namelijk met de brug bij Zaltbommel waar de overspanningen kant en klaar werden aangebracht en op de pijlers werden geplaatst, wordt bij Vreeswijk de montage ter plaatse verricht. Dit is gedaan deels met ‘t oog op ‘t drukke scheepvaartverkeer, deels omdat het waterverschil nogal groot is, door eb en vloed. De midden-overspanning alleen reeds meet 160 meter en weegt 2700 ton. De andere overspanningen zijn 2000 ton zwaar. Dit verschil in gewicht wordt veroorzaakt doordat de middenoverspanning de boog te dragen krijgt. Deze boog wordt thans gemonteerd met behulp van een kraan. Rechts en links wordt nu aan den zuidkant der brug de boog gemonteerd. De kraan begint dan weer aan den noordkant — dus aan de zijde van Vreeswijk te werken zoo weer naar het midden toe. Als de boog dan bijna is gesloten wordt de kraan afgebroken, en daarna de boog verder gemonteerd omdat men bij de sluitstukken de kraan niet kan gebruiken.

De brug krijgt een rijweg van 11.50 M. en twee trottoirs ter weerszijden voor rijwielverkeer. Het brugdek wordt gemaakt van beton, afgedekt met Nierstrasz. Tegelijk met den brugbouw vindt plaats de aanleg van den weg van Vreeswijk naar het Zederikkanaal, waar deze nieuwe weg zal aansluiten op een weg naar Zaltbommel. Het benoodigde zand is verkregen van de Maaskanalisatie te Lith.

De nieuwe weg zal verbinding geven tusschen Utrecht en Zaltbommel, vanwaar via den Bosch België kan worden bereikt. Want aan den overkant van de Lek, aan de zijde van Vreeswijk wordt ook de weg aangelegd, aansluitende op de in aanbouw zijnde vaste brug. Deze weg krijgt twee verkeersbanen met aan weerszijden een rijwielpad. In Utrecht zal hij uitkomen in de gemeente Oudenrijn bij den Hommel. De weg sluit daar aan, op den nieuwen weg Utrecht—den Haag welke in aanleg is, en waarvoor men onder meer tusschen Gouda en den Haag reeds de verschillende viaducten kan zien. In Oudenrijn bij Utrecht komen deze wegen samen; een nieuwe weg zal dan gemaakt moeten worden naar Amsterdam.

Voor de Lekstreek is dit werk van groote beteekenis omdat er veel menschen werk door vinden. De brug heeft een hoogte van twaalf meter boven het water. Hierdoor moeten groote opritten worden gemaakt van den weg tot de brug. Deze opritten worden met het oog op het inklinken niet gefundeerd. Verder wordt de weg gemaakt op een fundeering met paklaag, waarboven een klinkerbestrating wordt aangebracht. De leuze: klinkerwegen veilige wegen wordt dus hier gevolgd.

Bron: De Gooi-en Eemlander, 9/08/1935


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018