Bnr. 689: Onderranden Moerdijkbrug (1936)

De hoofdingenieur-directeur van het bruggenbureau van den Rijkswaterstaat, ir. W. J. H. Harmsen, zegt het duidelijk in het gedenkboek van de opening der Moerdijkbrug: Vergelijking tusschen verschillende projecten met grootere overspanning heeft doen zien, dat de overspanning van 100 meter hier de meest economische oplossing. gaf. Ook bij de vormgeving van den bovenbouw is in de eerste plaats naar een economisch verdedigbare oplossing gezocht. Mede met het oog op de montage bleek een bovenbouw, bestaande uit tien vakwerkbalkbruggen, het goedkoopste in uitvoering. De tien overspanningen werden op ver-schillende plaatsen gemaakt en te Dordrecht stuk voor stuk in elkaar gezet. De bouw werd opgedragen aan de firma Penn en Bauduin te Dordrecht, terwijl het constructiewerk werd geleverd door de samenwerkende Nederlandsche bruggenhouwers Pletterij L. J. Enthoven en Cie. te Delft, Werf Gusto te Schiedam, De Vries Robbé en Co. te Gorinchem, Kloos en Zonen te Kinderdijk, de Rotterdamsche machinefabriek Braat te Rotterdam, C. Swarttouw’s constructiewerkplaatsen en machinefabriek te Schiedam, gebroeders Stork en Co. te Haarlem en de Noord-Nederlandsche machinefabriek te Winschoten. 

bron: Arnhemse Corant, 11/12/1936

CONSTRUCTIEWERK.
Bovenbouw. Hoofdaannemer: a. Eindportalen, langsliggers met koppelplaten v. d. rijvloer, verfwagenbanen, broekbalken, eindharren, bewerking smeed- en gietstaal, opleggingen en onderstoelen, montage der brug : fa. Penn en Bauduin te Dordrecht. Onderaannemers: b. Bovenranden, hoofdliggers : N.V. Pletterij voorheen L. J. Enthoven en Cie., te Delft. c. Onderranden, hoofdliggers : Gusto voorheen A. F. Smulders te Schiedam.
Werf

bron: Bredasche Courant, 12/12/1936
foto: foto: Beeldbant Rijkswaterstaat / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018