Bnr. 712: Pijpleidinginstallatie Pladjoe (1936)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Badjoebang is het voornaamste petroleumterrein van Sumatra op ‘t oogenblik. En gewerkt dat er wordt. Er is nu een pijpleiding die zoowat 1200 ton ruwe olie per dag naar Pjadjoe afvoert, maar er wordt hard gewerkt aan een tweede, grootere, die de afvoermogelijkheid zal verdriedubbelen en nu verwacht men na-tuurlijk van de terreinchef, dat zoodra het moeilijke werk aan de pijp klaar is, dat dan ook het aantal putten zoo uitgebreid zal zijn, dat de productie van het terrein ogenblikkelijk kan worden verdriedubbeld. De olie zit acht honderd M. diep. Dus ge begrijpt, dat de terreinchef die voor alles verantwoordelijk is, die voor wegen moet zorgen en voor de machines, die moeten worden aangevoerd, die een electrische centrale en een waterleiding bouwen, en moet zorgen, dat er werk genoeg is om dat alles te laten functioneeren. En zoo iemand, die binnen 2 jaar tijds de productie van Sumatra’s grootste terrein verdriedubbelt, wordt soms nog slechter betaald dan een controleur. die van 8 tot 1 op zijn stoeltje zit te wachten, of de Resident wat voor hem te doen heeft en dan rustig gaat slapen. Er wordt veel geld verdiend in de olie, maar de verdeeling laat, als overal wel eens wat te wenschen over. 

Bron: Texelsche Courant, 7/03/1936


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018