Bnr. 457: Alexander Konstantinov (1914)

Gepasseerden Zaterdag vertrok van de Werf „Gusto” der firma A. F. Smulders”, alhier, een door deze firma voor rekening der Russische regeering gebouwde kleizuiger om naar St. Petersburg te worden gesleept. De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: lengte 37 M., breedte 10 M. en holte 3 M. 300. De zuigdiepte is 12 M., terwijl de opbrengst 1000 M3. bedraagt. De zuigbuis is voorzien van een cutter (patent Smulders) dienende om den kleibodem los te woelen. De opgezogen grond kan op den wal of wel in langszijde van den zuiger te leggen bakken worden gestort. Ook kan de grond tot op een afstand van 1300 M. door een persleiding worden weggeperst. De zandpomp wordt gedreven door een triple expansie-machine van 1200 P.K. terwijl een andere machine van 250 P.K. dient voor het drijven van den cutter.Voorts zijn de noodige stoomlieren voor het bedienen der ankers en voor het verhalen aanwezig, terwijl het vaartuig geheel electrisch wordt verlicht.

De stoom voor deze machines en lieren wordt geleverd door 2 stoomketels met een verwarmend oppervlak van 420 M2., werkende met een stoomdruk van 13 K.G. Een tweede zuiger, geheel gelijk aan bovengenoemde en eveneens bestemd voor de Russische regeering, is nog in constructie.

bron: Schiedamsche Courant, 28/04/1914; p. 2/4
foto: delcampe.net / Thundercats / Werf Gusto


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018