Bnr. 452: Paraguassu (1914)

foto: GustoMSC / Werf gusto


Zeewaardige Dr. Derrickkraan 135 t Paraguassu voor Brazilië

Werf Gusto

Gisteren werd van de Werf „Gusto” der firma A. F. Smulders, alhier, te water gelaten de stalen romp van een zelfstoomende 150-tons drijvende electrische derrick- en draaikraan, welke deze firma in aanbouw heeft voor de Argentijnsche* regeering, en is dit de derde, groote drijvende kraan, die genoemde firma voor die regeering heeft gebouwd.

De afmetingen van den romp zijn: Lengte 39 Meter, breedte 19.60 M. en diepte 4.70 M. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele andere door deze firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen; zij zal tevens in staat zijn zich door eigen kracht voort te bewegen.

Het hoogste punt van den kraanarm bevindt zich bij opgerichten stand op 60 M. boven de waterlijn, terwijl de maximum straal voor lasten van 40 ton 45.50 M. bedraagt. De hijschsnelheden varieeren van 1 M. per minuut voor lasten van 150 ton tot 6 M. per minuut voor lasten van 25 ton, terwijl de kraanarm met een last van 110 ton binnen 6 minuten 360 gr. kan draaien.

Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke, electrische motoren; de stroom hiervoor wordt opgewekt door een zich aan boord bevindende electrische centrale, welke eveneens den stroom levert voor de verlichting van het vaartuig.

Bron: Schiedamsche Courant, 11/12/1914; p. 2/4

* De orderlijst spreekt over een Braziliaanse bestelling met een hijsvermogen van 135 ton. Er zijn in die periode van publicatie geen andere drijvende kranen gebouwd.


Terug naar Drijvende Kranen of Terug naar 1914