Bnr. 441’Pollux’ 1912

Foto: GustoMSC – Fotograaf: Onbekend.


De opdracht in 1912 bestond uit de bouw van vier Stoomhoppers met een inhoud van 400 m3. De schepen, die gebouwd werden onder bouwnummers 438, 439, 440 en 441, werden gedoopt als ‘Castor’, ‘Jupiter’, ‘Mars’ en ‘Pollux’. Alleen van de ‘Castor’ en ‘Pollux’ zijn opnames terug te vinden. Van de ‘Castor’ valt nog te vermelden, dat het schip in 1953 verkocht werd aan de N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij.

Habermann & Guckes AG Kiel
Opgericht in Kiel in 1898 door Arnold Habermann en J. Guckes. Aanvankelijk actief in civiele techniek en baggerwerken, voornamelijk in Sleeswijk-Holstein. De omvorming tot Habermann & Guckes AG in 1908 maakte nationale expansie mogelijk in de bruggen-, haven-, kanaal- en spoorwegbouw (specialiteit: aanleg van ondergrondse spoorwegen), wat leidde tot vestigingen in Berlijn, Braunschweig, Bremen, Bromberg, Dortmund, Hamburg, Hamelen, Holzminden en Istanbul volgden. 1922 Overname van B. Liebold & Co. AG in Holzminden en korte naamswijziging zoals hierboven (in 1940 werd de toevoeging “Liebold” weer geschrapt). 1924 Oprichting van de “Deichbau-Gesellschaft mbH” in Kiel. 1925 Overname van de meerderheid van de aandelen in de in Hamburg genoteerde AG door de in Braunschweig gevestigde MIAG Mühlenbau und Industrie AG (die zich in 1931 van het belang afstootte) en verhuizing naar Berlijn. 1948 verhuisd naar Hamburg, 1954 faillissement, 1962 ambtshalve geschrapt.

L. v.d. Velde
Deze firma staat in de boeken van de Zuiderzeewerken genoemd als N.V. I. Van de Velde in Amsterdam. Is waarschijnlijk een kantoor geweest i.v.m. de Zuiderzeewerken, maar het bedrijf was gevestigd in Dordrecht en de werkhaven bevond zich in Papendrecht. Zij kregen op 3 juni 1920 de opdracht om de baggerstort en zinkwerken uit te voeren voor de zgn. “kleine afsluitdijk” voor het afsluiten van het Amsteldiep. Dit werk liep totaal mis en de aangelegde dijk schoof weg en heet nu in het Amstelmeer nog steeds “De Verzakking” Dit had tot gevolg dat de overheid de aannemer aansprakelijk stelde en een schadevergoeding aan de Staat moesten betalen. In 1925 is Van de Velde hierdoor failliet gegaan en werd de vloot grotendeels overgenomen door Bos & Kalis uit Sliedrecht en enkele schepen door van Hattum & Blankevoort.

N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappij.
In 1878 kreeg de heer Zur Muhlen vergunning van het Rijk tot het afgraven van de duinen en dat zand werd door hem verhandeld aan de schepen die via het Noordzeekanaal geballast terug naar zee. Zo ontstond de naam “De Ballast” In 1900 vormden de heren Moorman en Kramers een gemeenschap van zaken tot het afgraven van zand (bij IJmuiden) voor ballast en voor wegen en het ophogen van terreinen. In 1910 werd de heer Charles Vilder overgenomen, die DE MAN van de Ballastmaatschappij werd in 1969 Combinatie van Amsterdamsche Ballast mij. en Nijmeegsche Aannemers- en Baggerbedrijf werd de Zandexploitatiemaatschappij “s Gravenhage”. Combinatie van Amsterdamsche Ballastmij en Nijmeegsche Aannemers- en Baggerbedrijf werd de Zandexploitatiemaatschappij “s Gravenhage” 1989: Amsterdamse Ballast, Nedam en Broekhoven fuseren tot Ballast Nedam.
2001: Ballast Nedam Dredging en Ham fuseren tot Ballast Ham Dredging.
2002 Ballast Ham Dredging eigendom van Dragados Spanje en verkocht aan BAM NBM
2003: Van Oord ACZ en Ballast Ham Dredging fuseren tot Van Oord NV Materieel.


Bronnen:
Dredgepoint.org
Benecke-rehse.de

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2023