Bnr. 430: Westfalen (1912)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.


De Steenkolen-Handelsvereeniging heeft overgenomen van de bouwmeesters (N. V. Werf Gusto firma A. F. SMULDERS) de voor haar rekening gebouwde elevateur-transporteur „West-falen”, een machine voor de overlading van kolen uit Rijn-schepen en lichters aan boord der zeeschepen, meer speciaal voor wat betreft het bunkeren der booten.

Bij de officieele beproeving bleek deze machine de reusachtige capaciteit te bezitten van ruim 1000 ton per uur, een vermogen zooals op dit gebied een unicum mag genoemd worden en zelfs in het algemeen voor de mechanische beweging nog wel niet overtroffen zal zijn. Van welk een belangrijke aanwinst deze „Westfalen” is, zal wel spoedig blijken.

Afgedacht van de snelheid bij de overlading, werkt de machine zeer bekwaam en weegt daarbij zeer zuiver. Eene zoodanige overlading wordt in de buitenlandsche havens althans in dezen omvang nergens aangetroffen, terwijl de tijdsbesparing reeds daarom voor de zeebooten de noodzakelijkheid wegneemt om voor de bunkering naar Engelsche havens te trekken. Waar Rotterdam reeds sedert eenigen tijd in toenemende mate een kolenhaven van groote beteekenis is geworden, voorziet deze machine in een dringende behoefte. 

Bron: Marineblad jrg 27, 1912/1913 [volgno 7] 01-01-1913


Bnr. 430 Specificaties Westfalen


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019