Sleephopperzuiger ‘Geopotes IX’ Co. 553 1967

De ‘Geopotes IX’ werd in 1967 meteen ingzet bij het op diepte baggeren van de vaargeulen van de nieuwe ‘Monding van de Waterweg, als onderdeel van het aanleggen van ‘Maasvlakte 1’.
foto: dredgepoint.org