Bnr. 482: ‘Grote Gust’ (1915)

Foto: Havenwerken Antwerpen – Fotograaf: Onbekend.

Gisteren werd van de Werf Gusto der firma A. F. Smulders alhier, te water gelaten de stalen romp van een 150-tons drijvende electrische derrick- en draaikraan, welke deze firma voor een buitenlandsche regeering in aanbouw heeft. De afmetingen van den romp zijn: lengte 40 M., breedte 20.50 M., holte 5.13 M. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde kranen. Het hoogste punt van den arm bevindt zich bij opgerichten stand 60 M. boven de waterlijn, terwijl de maximum-straal (voor lasten van 25 ton 45.50 M. bedraagt. De hijschsnelheden varieeren van 1 Meter per minuut (voor lasten van 150 ton) tot 5 Meter per minuut (voor lasten van 25 ton), terwijl de kraanarm met den last van 125 ton in 6 minuten 360 gr. kan draaien. Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren; de stroom hiervoor wordt opgewekt door een zich aan boord bevindende electrische centrale. Het vaartuig. is voorzien van de noodige stoom-verhaallieren, voorts van een afzonderlijke electrische lichtinstallatie en de noodige uitrusting.

Bron: Schiedamsche Courant | 1915 |  

“De groote drijvende kraan ‘Gusto’, liggende in de ‘Oosterhaven’ is, naar wij vernemen, naar België verkocht”.

Bron: Schiedamsche Courant, 17/07/1922

De ‘Gustokraan’, de eerste ‘Grote Gust’, die de Belgen in 1940 lieten afzinken om de haven van Antwerpen te blokkeren voor de Duitse Marine. Hier op een foto uit 1923 gemaakt in de Antwerpse haven. In 1950 kreeg ‘Werf Gusto’ de opdracht een vervanger te bouwen.


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018