Bnr. 483: Simbad (1914) – verkocht 1926

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Gisteren werd van de Werf Gusto der Firma A. F. Smulders, Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een 200 tons drijvende electrische derrickende draaikraan, welke deze Firma voor een buitenlandsche regeering in aanbouw heeft.
De afmetingen van den romp zijn: Lengte 47 M., breedte 27 M., holte 4.925 M.
De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze Firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen; verschillende verbeteringen zijn evenwel bij deze kraan aangebracht, waardoor speciaal de behandeling van kleinere lasten tot 30 ton nog belangrijk vereenvoudigd wordt.
Het hoogste punt van den arm bevindt zich bij opgerichten stand 75 Meter boven den waterlijn, terwijl de maximum straal voor lasten van 30 ton bedraagt 56 Meter.
De hijschsnelheden varieeren van 1.80 M. per minuut (voor lasten van 200 ton) tot 6 Meter per minuut, (voor lasten van 30 ton), terwijl de kraanarm met den last van 200 ton in 8 minuten 360° kan draaien Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren; de stroom hiervoor wordt opgewekt door twee zich aan boord bevindende electrische centrales, waarvan één als reserve dient. Het vaartuig is voorzien van de nodige stoom-verhaallieren, voorts van een afzonderlijke electrisch licht installatie en de noodige uitrusting.

Bron: Schiedamsche Courant | 1914 |

Gister vertrok van de Werf Gusto, firma A. F. Smulders, met bestemming naar de autonome Haven van Le Havre (Noord-Frankrijk) een der grootste kranen, welke tot nog toe zijn geconstrueerd. Zooals bekend is deze firma een specialiteit wat betreft de constructie van groote drijvende kranen en in den loop der jaren leverde zij reeds een serie dezer kranen met een hefvermogen van 150 ton en meer naar de voornaamste havens van de gehele wereld. De bovengenoemde drijvende kraan heeft een hefvermogen van 200 ton; zij wordt geheel electrisch gedreven, heeft een beweegbaren (derricking) arm en draait, in haar geheel op een conischen toren. Enkele cijfers geven een idee van de enorme afmetingen van dit geweldige werktuig: het hoogste punt boven den waterspiegel bedraagt ca. 70 meter, terwijl de maximum afstand van den last tot middenkraan 55 meter bedraagt en voor hen, wien deze getallen slechts weinig zeggen, geven wij nog de volgende illustratie welke een denkbeeld geeft van hetgeen men met deze kraan kan verrichten: zoo zou het mogelijk zijn hiermede twee groote spoorweg-locomotieven boven op den St. Laurens toren der groote Kerk te Rotterdam te plaatsen. De levering van dit werktuig zal de reeds alom verspreide reputatie der firma Smulders opnieuw bevestigen en den goeden naam van onze industrie in het buitenland hoog houden. De kraan wordt naar de plaats van bestemming gesleept door de sleepboot „Humber” van L. Smit en Co’s Internationale Sleepdienst.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1926 |  1 juli1926


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018