Co. 947: Petrel (1976)

foto: onbekend


Bij IHC-Gusto BV werd het boorschip Petrel (Co. 947) te watergelaten; het schip was in aanbouw voor Offshore Europe N.V. te Antwerpen.

De Petrel heeft een lengte van 149 meter en een breedte van 21.35 meter. Zij zal in staat zijn te boren tot in waterdiepten van ruim 600 meter. De boordiepte kan ruim 6000 meter bedragen. De boortoren bevindt zich midscheeps. Op het achterdek is een helikopterdek, zoals bij alle dp-boorschepen.

Met bovengenoemd type boorschip is een bedrag gemoeid van fl. 140 miljoen. Afgeleverd zijn al, de Pelican en de Havdrill. Zes werden er momenteel in opdracht gebouwd. Drie daarvan worden gebouwd in Schotland, drie in Nederland. — in Schiedam.


Op zaterdag 6 september aanstaande zal, om ongeveer 16.00 uur, het dp-boorschip Petrel (CO 947), te water worden gelaten. Dit schip is in aanbouw voor Offshore Europe N.V. te Antwerpen. De doopplechtigheid wordt verricht door Mevrouw Francois Didier, de echtgenote van de directeur van ELF – R.E. in Parijs.

De Pétrel heeft een lengte van 149 meter en een breedte van 21.35 meter. Zij zal in staat zijn te boren tot in waterdiepten van ruim 600 meter. De boordiepte kan ruim 6000 meter bedragen. De boortoren bevindt zich midscheeps. Op het achterdek is een helikopterdek.

Zoals alle dp-boorschepen zal ook de Pétrel in staat zijn om langdurig zelfstandig te opereren, in koude of hitte en onder slechte weersomstandigheden. Haar zusterschepen bewezen reeds hiertoe in staat te zijn door het verrichten van succesvolle boringen aan de Noordkust van Afrika zowel als tussen de ijsbergen van Labrador. Met de bouw van dit IHC boorschip is een bedrag gemoeid van 140 miljoen gulden.

Dinsdag 9 september zal (o.o.v.) het dekhuis op de Co. 947 geplaatst worden. Dit 350 ton wegende “flatgebouw”, waarvan de afmetingen zijn: Lengte 22 meter, breedte 18 meter en hoogte 12.50 meter, is gebouwd door onze collega’s in Slikkerveer.
Vandaag is men in Slikkerveer al begonnen met het transport. Het eerste gedeelte van de reis wordt het dekhuis versleept, waarna vijzelwagens het gevaarte tot aan de wallekant zullen rijden. Daar zullen o.a. de bokken Ir. Snip en Taklift II de 350 tonnen staal op zijn plaats hijsen.

bron: IHC Gusto Nieuws #30 5 september 1975

Terug