A.F. Smulders 1862 – 1894


Als gevolg van het op gang komen van de Industrialisatie nam in Nederland in de tweede helft van de vorige eeuw de vraag naar werktuigen en machines sterk toe. In die behoefte werd deels voorzien door invoer, vooral uit Engeland en Duitsland, deels door eigen productie. Er werden machinefabrieken opgericht, aanvankelijk kleine bedrijfjes, waarvan de oprichters vaak uit het smedenbedrijf afkomstig waren. In 1862 werd in ‘s-Hertogenbosch door de op 27 november 1838 in Tilburg geboren, Augustinus F. Smulders en zijn broer Charles Smulders een fabriek van stoommachines opgericht aan de Zuid-Willemsvaart. De twee broers (het waren twee zonen van W.H. Smulders, die in Tilburg het metaalambacht uitoefende) vormden een vennootschap onder firma, de firma ‘A.F. Smulders’. Startend met de reparatie van stoomwerktuigen en fabricage van kleinere werktuigen, een jaar later ook als IJzergieterij. In die tijd werden er nog geen kranen gefabriceerd maar voornamelijk stoommachines, bemalingsinstallaties en spoorwegmaterieel. Het bedrijf bloeide en in 1865 werd er een scheepstimmerwerf aan toegevoegd. Het ging goed en er werden nieuwe uitdagingen gezocht.

Ruimtegebrek noodzaakte hen in 1872 naar Utrecht te verhuizen, waar zij hun bedrijf vestigden in de door hen aangekochte machinefabriek en ijzergieterij v.d. Wall Bake aan de Bemuurde Weerd. In 1873 voegde hun broer Louis Smulders zich bij hen als medevennoot, nadat hij eerst het inmiddels door hem van zijn vader overgenomen bedrijf in Tilburg had opgeheven. Een andere broer, Frans Smulders, werd enkele jaren later als vennoot opgenomen.

In 1880 traden Louis en Frans uit de vennootschap en vestigden zelf een machinefabriek en ijzergieterij onder de firmanaam Louis Smulders & Co. Het bedrijf lag op een terrein, Soerakarta genaamd, waar later het, inmiddels weer verdwenen, Buurtstation werd gebouwd. De oude firma A.F. Smulders verhuisde zelf naar het Lauwerecht te Utrecht, waar grote fabriekshallen werden gebouwd. In 1893 wordt de ketelmakerij Maison Renson & Cie in Grâce-Beleur (België) aangekocht. In 1894 gevolgd door de aankoop van de scheepswerf De Industrie (P. Smit Jr.) te Slikkerveer, waar het bedrijf werd voortgezet onder de naam Werf Gusto voorheen A. F. Smulders.

Frans Smulders Croeselaan 20 Utrecht
Frans Smulders Croeselaan 20 Utrecht

Wat de firma Louis Smulders en Co betreft, in het najaar van 1890 beëindigden Louis en Frans hun samenwerking. Frans zette onder zijn eigen naam het bedrijf op het terrein Soerakarta voort. In 1902 moest hij in verband met de bouw van het Buurtstation naar de Croeselaan verhuizen.

Louis ging met behoud van de firmanaam Louis Smulders & Co met twee van zijn zoons, Henri Smulders en Jan Smulders, in 1891 een nieuwe vennootschap onder firma aan en vestigde met hen een machinefabriek op een terrein, Jaffa genaamd, gelegen op de hoek van de Vleutenseweg en de Groeneweg, waar tot dan toe de pannen- en tegelfabriek Dolk en Van Oostveen was gevestigd. Aanvankelijk had men het terrein met de opstallen in huur. In 1898 echter, werden zij aangekocht.


bron: Het Utrechts Archief; Wikipedia
foto: Wikipedia

Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)

Terug