Bnr. 669: Samson (1932)

Gisteren werd met goed gevolg van één der hellingen van de werf Gusto te water gelaten de staalen ponton voor een groote drijvende kraan, op genoemde werf voor buitenlandsche rekening in aanbouw. Binnenkort zal nog een tweede dergelijke kraan volgen, die eveneens reeds onderhanden is.
De bouw wordt uitgevoerd onder toezicht van Bureau Veritas en volgens de hoogste klasse voor dit soort werktuigen.
Met het oog op het buitengewoon groot hefvermogen van de kraan (ruim 500 ton), is de ponton zeer zwaar geconstrueerd en van voor dit type werktuigen zéér groote afmetingen; mede daardoor zal het mogelijk zijn met den kraan op open reede te werken. Doordat het tegenwoordig algemeen gangbaar is om blokken van 300 en 400, zelfs van 500 ton te plaatsen, is deze kraan speciaal geconstrueerd, met het doel daarmede deze werkzaamheden zoo vlug en zoo economisch mogelijk te kunnen uitvoeren.
Van de speciale uitrusting dient vooral te worden gemeld: een geheel nieuwe installatie voor het gemakkelijk en zuiver onder water plaatsen der zware betonblokken; voorts de balans met de speciaal geconstrueerde inrichting voor het afkoppelen van de last onder water; en eindelijk de zeer zware hoofdhijschlier.
De in aanbouw zijnde kraan zal een vlucht van ca. 10 meter buiten ponton en een hijschhoogte van 15 meter boven water hebben.
De noodige stoom voor hoofdhijschlier en hulpwerktuigen zal worden onttrokken aan een in de ponton geplaatste stoomketel.
In en op de ponton zullen de noodige hulpwerktuigen worden opgesteld en zullen verblijven voor de bemanning worden ingericht.
Op het dek zullen worden geplaatst noodige stoomlieren en verdere dekwerktuigen, behoorende tot de moderne uitrusting van een dergelijke kraan.
Het werktuig zal overal van een volledige electrische lichtinstallatie worden voorzien, ten einde ook des nachts te kunnen werken.

bron: Schiedamsche Courant, 18/03/1932; p. 1/12

Heden vertrekt van de Werf Gusto een der grootste drijvende kranen, die tot heden gebouwd zijn. De kraan, waarvan men boven een afbeelding ziet, heeft een hefvermogen van 540.000 K.G. en is speciaal ingericht voor het plaatsen van zware basaltblokken, waarvoor een apart mechanisme is aangebracht. De foto hierboven werd gemaakt tijdens de belastingproeven. De kraan zal door L. Smit en Co.’s Internationale Sleepdienst naar haar bestemming worden gebracht.

Schiedamsche Courant, 23/05/1932; p. 1/4
foto: Gemeentearchief Schiedam / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018