Bnr.634: Werkspoorbok (1929)

De Werf Gusto heeft voor Werkspoor een drijvende kraan gebouwd, die de vorige week onder toezicht van deskundigen is beproefd en aangezien zij aan alle eischen voldeed — o.a. 150 ton hefvermogen— is zij overgenomen. De Werf Gusto heeft wel eens kranen gebouwd met meer dan het dubbele van dit hefvermogen, maar er waren in dit speciale geval moeilijkheden te overwinnen in verband met de omstandigheid, dat de boot, waarop de kraan gemonteerd moest worden, van bescheiden afmetingen diende te zijn.
Hedenmorgen kwart over 8 is de drijvende kraan van de Werf Gusto vertrokken. Reeds eenige dagen lag zij gereed voor vertrek, maar de Westelijke wind maakte het raadzaam het transport nog even uit te stellen. Vandaag is het weer gunstig en om 3 uur kreeg men aan de Werf Gusto bericht, dat de tocht zeer voorspoedig was verloopen tot op dat tijdstip. Men verwachtte te 5 uur te Amsterdam te arriveren.
Tot Hoek van Holland kon één sleepboot het werk af, het transport over de Noordzee is met twee sleepbooten geschied.

bron: Schiedamsche Courant, 21/08/1929; p. 2/6
foto: Gemeentearchief Schiedam / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018