Bnr. 370: Tirreno (1909)

Zeew. baggermolen voor rekening van Min. Trav. Publ. Italië, gebouwd door Werf Gusto te Schiedam.

Gisteren is van de werf Gusto, van de firma A. F. Smulders, alhier, met goed gevolg van stapel geloopen de stalen romp van een zeewaardigen Emmerbaggermolen met twee schroeven, in aanbouw voor rekening der Italiaansche regeering en bestemd voor de haven van Spezia.
Het schip heeft de volgende hoofdafmetingen; lengte 51.5 M., breedte 10.3 M., en holte 3 M. Het wordt voorzien van 2 compound hoofdmachines, kunnende elk 250 I. P. K. ontwikkelen. Onder het varen drijft elke machine eene schroef, terwijl tot het drijven van den emmerketting slechts eéne dezer machines noodig is. Verder zullen 6 hulpmachines aan boord opgesteld werden, voor het hijschen van den ladder en van de stortbakken en voor het bedienen van ankers, kettingen en roer. De stoom voor al deze machines wordt geleverd door 2 stoomketels van 80 M2 verwarmend oppervlak en 8 atm. druk.
Deze baggermolen heeft een theorische opbrengst van ongeveer 500 M3. per uur en kan tot op een diepte van 15 meter baggeren. Het schip werd “Tirreno” gedoopt en zal na gereed zijn de reis naar Spezia onder eigen stoom volbrengen.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 23/10/1909; p. 2/8

Scheepvaart.
Vertrokken schepen.
4 Maart stoombaggermolen “Tirreno”, kapt. F. Wettre, naar Livorno.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 04/03/1910; p. ¾

De “Tirreno.”
Volgens een gisteren ontvangen telegram is de zeewaardige baggermolen “Tirreno”, dien de firma A. F. Smulders alhier voor rekening der Italiaansche regeering gebouwd heeft, en welke de reis naar Italië onder eigen stoom heeft afgelegd, behouden te Livorno, de haven van bestemming, aangekomen.
Het vaartuig is een dag of vier later aangekomen dan verwacht werd, waardoor hier bij familieleden van opvarenden reeds eenige ongerustheid was ontstaan.

Bron: Schiedamsche Courant, 02/04/1881; p. 2/4
foto: Baggermuseum Sliedrecht / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018