Bnr. 696 & 697: 2 Persbaggermolens (1935)

Op de ‘Werf Gusto’ zijn twee baggermolens in aanbouw voor Russische rekening, die hun voltooiing naderen. Als zij straks gereed zijn, zullen ze gedemonteerd worden en aan boord van een paar schepen worden geladen om naar de plaats van bestemming vervoerd te worden. Dal zal waarschijnlijk eind September geschieden.

Deze baggermolens behooren tot het meest moderne materiaal, dat er op dit gebied bestaat. Elk der schepen is 60 M. lang, 11 M. breed en 4,20 M diep. Per uur kunnen zij 500 M3. zand verwerken; de baggerdiepte is 12 M. onder water.

De opgebaggerde grond kan door zijgooten afgevoerd worden in de langs het schip liggende laadbakken, of door middel van twee groote perspompen door een drijvende pijpleiding, naar den wal geperst worden.

In het schip zijn geplaatst: 3 machines met een totaal vermogen van 1350 P.K. Hiervan dient één machine voor aandrijving van de emmerketting, de twee andere machines voor de perspompen. Verder zijn er verscheidene hulpwerktuigen. De stoom voor al deze machines wordt geleverd door twee speciale waterpijpketels, werkende met oververhitte stoom, en welke gestookt kunnen worden met kolen, met hout of met olie.

Schiedamsche Courant, 06/08/1935; p. 2/4
foto: GustoMSC / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018