Bnr. 488: Mammoth (1914)

De Mammoth is oorspronkelijk gebouwd voor de Russische Tsaristische regering. Echter, als gevolg van de revolutie van 1917 ging de verkoop niet door en ze werd verkocht aan de Mersey Docks and Harbour Board. Aankomst in Liverpool op 17 september 1920. Op dat moment was zij de grootste drijvende kraan ter wereld.

De kraan werd gebouwd op een dubbele schroef aangedreven, zelf varende ponton van 154 meter lang, en had een bruto tonnage van 1.542 ton. Zij had een hefvermogen van 200 ton, en was in staat om ladingen tot 170 voet boven de waterlijn te tillen.

Gisteren werd van de Werf Gusto der Firma A. F. Smulders. Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een 200 tons drijvende electrische derrick- en draaikraan, welke deze Firma voor een buitenlandsche regeering in aanbouw heeft. De afmetingen van den romp zijn: Lengte 47 M., breedte 27 M., holte 4.925 M. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele reeds door deze Firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen: verschillende verbeteringen zijn evenwel bij deze kraan aangebracht, waardoor speciaal de behandeling van kleinere lasten tot 30 ton nog belangrijk vereenvoudigd wordt. Het hoogste punt van den arm bevindt zich bij opgerichten stand 75 Meter boven den waterlijn, terwijl de maximum straal voor lasten van 30 ton bedraagt 56 Meter. De hijschsnelheden varieeren van 1.80 M. per minuut (voor lasten van 200 ton) tot 6 Meter per minuut, (voor lasten van 30 ton), terwijl de kraanarm met den last van 200 ton in 8 minuten 360° kan draaien Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren; de stroom hiervoor wordt opgewekt door twee zich aan boord bevindende electrische cen trales, waarvan één als reserve dient. Het vaartuig is voorzien van de noodige stoomverhaallieren, voorts van een afzonderlijke electrisch licht installatie en de noodige uitrusting.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 14/11/1914
foto: Collectie Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018