Bnr. 717: Brug o.d. Oude Maas (1937)

Als onderdeel van het groote werk van de overbrugging onzer groote rivieren wordt ook een brug voor het gewone verkeer gelegd ever de Oude Maas bij Dordrecht, ongeveer 30 31. ten Zuidwesten van de bestaande spoorbrug Zwijndrecht—Dordrecht. Aan den Dordtschen kant komt een dubbele basculebrug te liggen, die valt onder de hoogste klasse A der V.O.S.B en gebouwd wordt volgens plannen van den Rijkswaterstaat„ directie Bruggen te ‘s- Gravenhage. Het geheel wordt vervaardigd onder hoofdaannemerschap van de „Gusto Staalbouw” der firma A. F. Smulden alhier. Van de dubbele basculebrug zijn de beide klappen gelijk. De klappen zijn van vaste draaitappen voorzien en rusten in stalen kussenblokken, welke op de betonnen pijlen zijn gesteld.

De beweging geschiedt door middel van een electrisch aangedreven bewegingsmechanisme, dat geplaatst is op de beweegbare ballastkist en de pennenrondsels aandrijft, die in de bijbehorende, zich eveneens in de pijlers bevindende, pennenranden grijpen. De doorvaartwijdte van de brug is 48 M, de doorvaarthoogte hij middelbaren waterstand is ca. 11 M. Elke klap bestaat uit twee hoofdliggers van het kokertype en 7 dwarsliggers, welke de rijvloer dragen. De breedte van het rijdek tusschen de hoofdliggers is 11 M. Beide klappen zijn voorzien van uitkragende trottoirs met een breedte van ca. 4 M. Het totaalgewicht van elke klap aan staalconstructie bedraagt, ca. 450 ton en wordt door een betonnen ballastkist met ijzeren ballast, met een gezamenlijk gewicht van ca. 650 ton voor elke klap, in evenwicht gehouden. Het openen der klappen geschiedt uit de bedieningshuizen op de pijlers en kan ook uit één bedieningshuis geschieden. De openings-, resp. sluittijd bedraagt pl.m. 85 sec, waarbij de beide klappen onder een hoek van ca. 82 gr. geopend’ worden. Van de beide klappen worden de dwars dragers vervaardigd door de firma Perm en Bauduin te Dordrecht en de hoofdliggers met draaipunten en ballastophangpunten door ,,Gusto Staalbouw”. Het mechanisme aan het drijfwerk wordt vervaardigd door de firma Rademakers te Rotterdam, terwijl. de montage geschiedt door Bouw en Montagebedrijf te Rotterdam.

De beide klappen worden op de Proef-montagestelplaats van de ,,Gusto Staal bouw” bij wijze van proef gemonteerd. Eind Januari a s. zal met de montage te Dordrecht begonnen worden en wel met de klap aan de zijde Zwijndrecht. Deze is thans gereed; de andere klap volgt later. Het geheele werk zal door ,,Gusto Staalbouw” opgeleverd worden voor eind 1938. De brug wordt de grootste basculebrug van dit type in ons land. In verband met de werkzaamheden aan de gewone verkeersbrug, zal van 3 Februari af het scheepvaartverkeer door de spoorbrug tot nadere aankondiging gestremd zijn.
bron: Schiedamsche Courant 20 januari 1938′.


De brug is een verkeersbrug over de Oude Maas die de steden Dordrecht en Zwijndrecht met elkaar verbindt. De brug is in 1940 in gebruik genomen en maakte tot 1977 onderdeel uit van de A16. Omdat het verkeersaanbod op de A16 te groot werd voor de brug, werd onder de Oude Maas de Drechttunnel aangelegd. Sindsdien doet de brug dienst als verbinding tussen de lokale wegen van beide steden. De brug heeft naast het vaste deel ook een beweegbaar deel, dit is een dubbele basculebrug.

bron: Boek ’70 jaar IHC Merwede’.
foto: Beeldbank Rijkswaterstaat/ fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018