Bnr. 454: Mastbok (1913)

Heden werd met goed gevolg van de werf Gusto der firma A. F. Smulders te Schiedam de romp van een 100 tons bok te water gelaten, welke deze firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn: lengte 34 Meter, breedte 14 Meter, holte 2.80 Meter. Deze bok zal voorzien zijn van een 2 cylinderige hoogdruk machine, kunnende 110 I.P.K. ontwikkelen en een ketel met een verwarmend oppervlak van 50 M2, welkende onder een stoomdruk van 8 K.G. Tevens zullen de noodige stoomlieren aanwezig zijn voor het bedienen der ankers en het manoeuvreeren van het vaartuig. Deze kraan zal naar de plaats van bestemming worden gesleept.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant 20 maart 1913
foto: Collectie Stichting Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018