Bnr. 94: Berau (1957) (Co. 333)

foto: Gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto

Vracht- en passagiersschip voor Indonesische Regering
.


Nieuw schip voor de
PELNI

000Bij de werf „Gusto” te Schiedam is dezer dagen te water gelaten het motorvracht-en passagierschip „Berau”, dat in aanbouw was voor de Indonesische republiek. Mevrouw M. Logibis Nasution, de echtgenote van de eerste secretaris van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordiging in Nederland, verrichtte de doopplechtigheid.
000De heer H. Smulders, een der directeuren van de werf, overhandigde aan mevrouw Logibis een geschenk ter herinnering aan de doopplechtigheid en wees er in zijn toespraak onder meer op, dat de Nederlandse scheepswerven dringend faciliteiten voor investering nodig hebben, teneinde met bet buitenland te kunnen concurreren.
000De Nederlandse scheepswerven stellen prijs op de Indonesische markt en willen die graag behouden, aldus verklaarde de heer Smulders verder.
000De „Berau” is een van de vijf PELNI-schepen, die door Indonesië bij de Nederlandse Scheepsbouw Export Centrale zijn besteld en door haar bij de Nederlandse werven ondergebracht werden.
000Op de helling, waar de „Berau” te water ging, wordt nu de kiel gelegd voor de „Van Linschoten”, die gebouwd zal worden voor de KPM.

bron: Java-bode nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie 05-12-1956


Terug naar Schepen of Terug naar 1957