Bnr. 392: Adelaide (1910)

Gister is van de werf “Gusto” met goed gevolg van stapel geloopen de stalen romp van een zeewaardigen emmerbaggermolen, welken de firma A F. Smulders in aanbouw heeft voor de Zuid-Australische Regeering. Bij den stapelloop waren aanwezig de heer A. A. Kirkpatrik, Agent-Generaal voor Zuid-Australië in Europa, alsmede diens echtgenoote die de doopplechtigheid volvoerde. Mevrouw Kirkpatrick sprak als volgt : »In naam van de Regeering van Zuid-Australie heb ik het genoegen dit schip “Adelaide” te doopen en twijfel er niet aan of het zal den bouwers tot eere strekken en blijken geschikt te zijn voor zijn taak.” De heer Henri Smulders dankte het gezelschap voor de eer hunner tegenwoordigheid en sprak de overtuiging  uit, dat de baggermolen aan alle gestelde eischen geheel zou voldoen. De heer Kirkpatrick antwoordde dat het hem zeer aangenaam geweest was zulk een bijzonder gunstig rapport van zijn inspecteur te hebben ontvangen omtrent de nauwgezette uitvoering en de zorgvuldige afwerking van het vaartuig. De “Adelaide”, welke gebouwd wordt onder speciaal toezicht van Lloyd’s, heeft de volgende hoofdafmetingen : Lengte 50 M., Breedte 10.50 M., Holte 4 M. Het schip is voorzien van een Compound-machine van 500 Paardekrachten voor het drijven van de schroef en den emmerketting en van een hulpmachine van 150 Pk. voor de lieren, welke van het centrale systeem zijn. De stoom voor deze machines wordt geleverd door twee scheepsketels, van een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 180 M2, en werkend met een druk van 8 atmosfeeren. Het schip is geheel electrisch verlicht. De baggermolen zal in staat zijn ongeveer 400 M3 vasten kleigrond per uur tot op een diepte van 13 M. op te baggeren. Na voltooiing zal het schip de reis van Schiedam naar Australië onder eigen stoom doen.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 23/04/1910
foto: Collectie Baggermuseum Sliedrecht / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018