De ‘Stevin 73’ aan het heien voor de ‘Oosterschelde’

‘Oosterschelde’. Aanbrengen stalen buizen in de zeebodem door de ‘Stevin 73’
foto: Rijkswaterstaat