Co. 865: Installer 1 (1970)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.


Mammoets worden op zee geboeid

Werkschip installeert
meerboeien te water

ROTTERDAM — De Industriële Handelscombinatle Holland (IHC) gaat de ,lnstaller I’ in gebruik nemen, een werkschip voor de olie-industrie, bestemd voor de installatie van „een punts meerboeien” op zee.

000Deze maand zal dit werkschip zijn eerste karwei uitvoeren: het plaatsen van een meerboei in de Humber bij de raffinaderij van „Continental Oil Immingham” (Engeland).

000Met het steeds toenemende aantal mammoettankers, die de wereldzeeën gaan bevaren, ontstaat het probleem hoe deze tankers te laden en te lossen. Er zijn maar weinig havens in de wereld, die deze reuzen kunnen ontvangen en behandelen. IHC ontwikkelde zijn al bestaande systeem van de een-punts-meerboeien zo, dat tankers op zee geladen en gelost kunnen worden. Momenteel is voor “Aramco” een boei in aanbouw, waarmee in het Midden-Oosten tankers tot 400.000 ton gelost kunnen worden.

000Een dochtermaatschappij van IHC Holland-SBM Inc — heeft op de werf van het concern in Schiedam een schip laten vergroten en verbouwen. De ,Installer I’ is nu zo uitgerust, dat ze alle werkzaamheden nodig voor ‘t installeren van deze oliemeerboeien, kan verrich-ten. Daartoe is het schip o.m. ingericht met een vijftig tons-draaikraan, een verankeringssysteem met plaatsbepalingsapparatuur, zware hamers om onder water te kunnen heien en rotsboorapparatuur.
000Vanaf het dek, dat twee van de grootste boeien kan vervoeren, kunnen deze zonder hulp van andere kranen in zee geplaatst worden.

Bron: Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad 01-08-1970


Terug naar Werkschepen of Terug naar 1970.