Bnr. 163: PL 8 (1961)


Demonstratiereis naar Scandinavië
Nederlandse draagvleugelboot vaart 70 km per uur

SCHIEDAM, 20 sept. — Pijlsnel schoot de ‘Shellfoil d18’ vanmorgen over het water van de Maas, een rank schip, gedragen door zwarte vleugeltjes, die de romp boven de golven verheffen. Twee maanden lang heeft het schip, dat werd gebouwd op de Werf Gusto te Schiedam, een demonstratiereis gemaakt door Scandinavië en over de resultaten is kapitein A. de Ligt zeer tevreden. ‘Wij voeren de afstand tussen Holtenau en Brunskuettelkoog (99 kilometer) in precies 90 minuten”, aldus de kapitein. Dat is een mooie tijd Onze grootste snelheid bedroek 70 kilometer per uur’.

Het schip, dat is bestemd om straks in Venezuela te gaan varen, kan 60 passagiers vervoeren. De reis naar Scandinavië geschiedde op uitnodiging van de Noorse regering. Op verschillende plaatsen werden voor korte tijd veerdiensten onderhouden, bij wijze van proef. Uiteraard vaart het schip het plezierigst op betrekkelijk kalm water, maar niettemin is het niet bevreesd voor golven van drie meter hoog. ‘Het stuurt erg gemakkelijk, aldus de kapitein, nog gemakkelijker dan een auto’. De Gusto-werf bouwde in totaal vier van deze draagvleugelboten. Drie ervan zijn reeds in gebruik in Zuid-Amerika.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1960 | | pagina 3
foto: Gemeentearchief Schiedam | Werf Gusto


Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)