Bnr. 160: PL 5 (1961)

Gusto’s draagvleugelboot
heeft Noorse interesse

Binnenkort proefvaart

De N.V. Werf Gust0 v/h fa. A. F. Smulders te Schiedam, die zich specialiseert in het bouwen van „vreemde” vaartuigen (denk maar aan het drijvende booreiland “Seashell”!) is sinds enige tijd bezig met het bouwen van weer een vreemd model, n.l. draagvleugelboten, die men in de Nederlandse wateren zelden of nooit zal zien. Voor de Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij bouwt Gusto op een Zwitserse licentie vier van dergelijke ongewone vaartuigen. Twee daarvan zijn gereed gekomen en de tweede zal dezer dagen beproefd worden.

Nu blijkt ook in het buitenland belangstelling te bestaan voor deze in Schiedam gebouwde draagvleugelboten. Zo zal deze proefvaart ook bijgewoond worden door een groep Noorse industriëlen, onder leiding van Z.E. minister Varmann, minister van Transport: Verder maken van deze delegatie deel uit de heer Barton, secretaris-generaal van het Ministerie van Transport, de heren Jens Schulz en Engeseth, directeuren van Schöyens Bilcentrale A/S te Oslo. De heren Steffense en Bugge, directeuren van Möre & Romsdal te Fylkesbatar en de heer Borgen van de firma P. A. Musaeus te Oslo. De bedoeling van deze Noorse delegatie is om de mogelijkheden te onderzoeken van ‘t gebruik van de draagvleugelboten in de Noorse wateren.

Wanneer deze draagvleugelboten een snelheid van ongeveer 40 km per uur bereikt hebben, gaat de boot zich op de draagvleugels boven het water verheffen en zo kan dan een snelheid van 65 à 70 km worden bereikt. De bootjes zijn geheel van aluminium gebouwd, met dien verstande dat de draagvleugels van roestvrij staal zijn. De voortstuwing geschiedt door een hoofddieselmotor Mercedes Benz van 1350 pk met een G. M. hulp-dieselmotor van 100 pk. De boot, die een bemanning krijgt van drie koppen, zal 50 passagiers comfortabel kunnen vervoeren.

Zijn deze draagvleugelboten in Nederland (nog?) vrijwel onbekend, op de Zwitserse meren ziet men ze geregeld gebruiken, terwijl ook in de Italiaanse Straat van Messina deze, “vliegende vissen” voor de verbindingen gebruikt worden. Vandaar dat Werf Gusto deze boten naar een Zwitsers ontwerp voornamelijk voor de export zal bouwen.

bron: Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 |


Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)