Bnr. ?: Klapbrug Stellendam (1959)

Woensdag 30 september — is de klapbrug, in het gedeelte van de baileybrug — die de verbinding zal vormen tussen de bouwput voor de schutsluizen en de Stellendamse wal — gereedgekomen. Er moest in deze brug een opening blijven van doorvaart voor de vissers uit Stellendam, waarom de pontonniers de brug zo bouwden dat precies in het midden van het Zuiderdiep een opening tot ‘n breedte van 12 meter bleef om, zolang de schutsluizen niet gereed zijn, Stellendam als vissersplaats te handhaven. Ook de reddingsboot „Koningin Wil-helmina” van de Z.H.R.M., de Rondvaartdienst en de overige scheepvaart voor Stellendam bestemd, moet hier doorvaart vinden. De klapbrug is gebouwd door de N.V. werf ,,Gusto” te Schiedam en op zijn plaats gebracht door een drijvende bok, die de klinkende naam draagt van „Krachtpatser”. Op de foto ziet men hoe de delen van deze klapbrug worden ingebracht, een karwei, die bijzonder vlot verliep. Intussen wordt het gedeelte aansluitende dijk vanaf de bouwput naar de 220 meter lange baileybrug gespoten en de verbindingsweg onder Stellendam gereed gemaakt. De aannemersfirma A. J. Dijkers & Zn. maakt de aansluitende weg (onder langs de dijk) vanaf het begin van de brug naar de Provinciale weg. Bedoeling is, dat reeds volgende week de werknemers, zij het dan enigszins provisorisch omdat de toeleidende wegen nog niet geheel gereed zijn, over de brug naar hun werk zullen gaan, wat enorm veel tijd zal besparen. 

bron: Eilanden-nieuws. Chr. streekblad op gereformeerde grondslag 2 oktober 1959
foto: Eilanden-Nieuws/ fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018