Bnr. 90: Bengawan (1957) (Co. 329)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.


De Bengawan te water bij N.V. Gusto 

Zaterdagmiddag één uur is bij de N.V. Werf Gusto v.h. A. F. Smulders te Schiedam het motor vracht-passagiersschip Bengawan te water gelaten, dat bij deze werf gebouwd Is voor rekening van de Republik Indonesia. De Bengawan Is één van de vijf Pelni- schepen, die door de Republik Indonesda bij de Nederlandse scheepsbouw export centrale werden besteld en door deze bij verschillende Nederlandse werven zijn ondergebracht.

De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 87 meter, breedte 14 m, holte tot A-dek 7,90 m. en tot het B-dek 5,50 m. Het schip heeft een netto-laadvermogen van 1700 ton en is bestemd voor korte reizen in de Indonestsche archipel. Het heeft accommodatie voor twaalf passagiers eerste klasse, 18 passagiers tweede klas en 36 passagiers derde klas, alsmede voor ongeveer 500 dekpassagiers. Het schip zal worden uitgerust met een 2300 pk. MAN motor, die het een snelheid van ca. 12.8 mijl zal geven. 

De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Kwee Djie Mao, de echtgenote van de vertegenwoordiger der Republik Indonesia in Den Haag, die eveneens aanwezig was, evenals de heer en mevr. Subiarto, counsellor van de Perwakilan, de heer Putuhena en echtgenote, president van de Board Billiton Mij, en de heer Sutrino, namens de raad van beheer dezer maatschappij. Van Nederlandse zijde waren aanwezig de heer Veninga, vertegenwoordiger van de Ned. Export Centrale, de heer J. Visser, inspecteur van de Scheepvaart, mr. ir. P. C. Rus, hoofdinspecteur van de directeur van de Arbeid en de heer C. H. Vellinge, rijkshavenmeester. Verder directieleden van verschillende maatschappijen, die aan de bouw hebben medegewerkt.

De heer H. Smulders dankte na de tewaterlating mevr. Kwee Djie Hoo en overhandigde haar een geschenk als herinnering.

Vervolgens dankte de Perwakilan Republiek Indonesia, de heer Kwee Djie Hoo, voor de vlotte afwerking van dit schip. Hij noemde het logisch, dat Indonesië schepen bij Nederland bestelt en verheugde zich erover, dat het zusterschip van de Bengawan, hetwelk Gusto binnenkort te water zal laten, reeds zo goede vorderingen heeft gemaakt. Hij verwachtte nog vele schepen aan Nederlandse werven In opdracht te kunnen geven. 


Bron: Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1956 |  


 • Kiel gelegd op 1 september 1956
 • Tewaterlating in 1957
 • Bouwnummer: Co. 329
 • Opdrachtgever: Indonesische regering
 • Land van bestemming: Indonesië
 • Naam: ‘Bengawan’
 • Bouwjaar: 1957
 • Type: Passagiers-vrachtschip (tentdek type)
 • L x B x H: 82,00 x 14,00 x 5,50/7,90 m
 • Diepgang: 3,95 m
 • Laadvermogen: 1.630 ton
 • Passagiers: 566
 • Tonnage: 2.575
 • Machines: 1 x 2.300 pk x 225 r.p.m (M.A.N.)
 • Bunker: 158 ton olie
 • Drinkwatervoorraad: 197 ton
 • Snelheid geladen: 12,8 knopen

  info: Ben Berkhout


  Stichting Erfgoed Werf Gusto (2017)