Bnr. 905: Kleine Draaibrug Sas van Gent (1946)

Na een afwezigheid van ruim twee jaar, in welke tijd het verkeer over het kanaal Terneuzen—Gent te Sas van Gent met de pont moest worden onderhouden, is dezer dagen de groote brug over de 3e kanaalarm weer gelegd.

De brug die door de Duitschers in 1944 werd vernield, is weer geheel hersteld op de werf „Gusto” te Schiedam en Zondag j.l. te Sas van Gent gearriveerd. Maandagmiddag werd de brug door 2 groote drijvende bokken op haar plaats gebracht. Dit werk is echter niet zoo vlot verloopen, daar er een verwringing ontstond van 12 mm. Dinsdag waren een aantal deskundigen ter plaatse, waaronder de directeur-generaal van Verkeer en Energie, den directeur van de Waterstaat en den directeur der werf „Gusto”. Ook eenige autoriteiten uit België waren aanwezig. Er is toen de conclusie ge-maakt, dat de brug over 6 dagen voor alle verkeer gereed zou zijn. Er wordt thans koortsachtig gewerkt om deze afspraak na te komen, doch men is daaromtrent niet geheel optimistisch. In allerijl zijn vak-lieden uit Limburg en ook van de K.M. „De Schelde” te Vlissingen naar het werk vervoerd: De algemeene verwachting is, dat het treinverkeer heden over de brug geleid zal kunnen worden, omdat bij het maken van de brug daarvoor alles in gereedheid is gebracht. Speciaal voor de bietencampagne is de opruiming van deze verkeersobstakels van heel groot belang, daar reeds weken achtereen de bieten van de 2 fabrieken te Sas van Gent via België of door overladen in schepen te Terneuzen werden aangevoerd.

bron: Provinciale Zeeuwsche  Courant  | 1946 | 26 oktober 1946
foto: Collectie St. Erfgoed Werf Gusto / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018