Bnr. 740-1939 Sandon I

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Op de Werf Gusto is met goed gevolg te water gelaten een zeewaardige zelf leegzuigende hopperzandzuiger, gebouwd in opdracht van de Siameesche regering. Deze zuiger is bestemd voor het wegbaggeren van de Bangkok Bar, teneinde zeeschepen in staat te stellen de rivier Crow- Phiya naar Bangkok te bevaren.

De laatste beletselen werden weggenomen door mevr. Bahiddha Nukara, echtgenote van den gezant van de Siameesche Regering, Phra Bahiddha Nukara, die deze plechtigheid bijwoonde. Voorts waren o.a. aanwezig mr. dr. ir. J. A. M. van Buuren, minister van Waterstaat; de consul-generaal van Siam de heer F. H. Sardeman; de consul van Siam te Amsterdam, baron P. H. Taets van Amerongen, burgemeester, mr. dr. F. L. J. van Haaren; ir. Sumthum Darmaraksa, eerste luitenant van de Koninklijke Siameesche Marine, onder wiens toezicht den bouw plaats vond; de heren W. Blankwaard, R. Zuyderhof en L. D. Petit, bestuursleden van het Genootschap Nederland Siam. Verder waren vertegenwoordigers van Lloyd’s en den scheepvaartinspectie aanwezig.

De hopperzuiger zal voorzien worden van een sleepzuigkop voor slibzuigen, terwijl deze sleepkop vervangen kan worden door een speciale snijinrichting, teneinde ook in harden grond te kunnen werken.

De zuiger is voorzien van een laadruim van 1000 m3. dat kan volgeladen worden; zoowel varende, waarbij dan de sleepkop over den zeebodem wordt getrokken, alsook liggende aan de ankers, waarbij gewerkt wordt met de snijinrichting. In het voorschip zijn 2 palen aangebracht, welke op en neer bewogen en in den grond gezet kunnen worden, waarmee het vaartuig om deze palen gedraaid kan worden. In den bodem van het vaartuig zijn kleppen aangebracht, waardoor de inhoud van het laadruim in zee gestort kan worden. Tevens kan het laadruim leeggezogen en het zand weggeperst worden door een drijvende persleiding of door een persleiding op den wal.

De volledige bediening van de bodemkleppen en diverse afsluiters, van de lieren en van de hoofdmachines, geschiedt centraal van de commandobrug. De hoofdafmetingen zijn: lengte 80 meter, breedte 13,25 meter, holte 8 meter, de diepgang bedraagt 4,50 meter. De zuiger is gebouwd onder de hoogste klasse Engelsche Lloyd.

De machine-installatie bestaat uit drie stoommachines met een vermogen van 2500 P.K., waarvan 2 machines kunnen werken zoowel op de schroeven als op de zandpompen, voor het leegzuigen van het laadruim. De 3e machine drijft de zandpomp aan voor het volladen van het laadruim. Er zijn twee Schotsche ketels, welke met olie gestookt worden en voorzien zijn van een geforceerde-trek-installatie.

Het vaartuig is geheel ingericht naar de eischen des tijds en speciaal voorzien van ruime en goed geventileerde verblijven, met het oog op het klimaat in Siam.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 02/08/1938; p. 1/4