Bnr. 528: Hr. Ms. Van Meerlant (1922)

Van de Werf Gusto, firma A. F. Smulders te Schiedam vertrok dezer dagen de aldaar voor de Koninklijke Nederlandsche Marine gebouwde mijnenlegger „Douwe Aukes”. De mijnenlegger is de laatste der twee mijnenleggers welke de Werf Gusto voor de Nederlandsche Marine heeft gebouwd. Haar zusterschip de „van Meerlant” werd reeds begin van dit jaar afgeleverd en in dienst gesteld.

Nadat op 2 November jl. de „Douwe Aukes” door de Marine-autoriteiten was geïnspecteerd en overgenomen, werd het schip ’s middags te half twee uur door den commandant luitenant ter zee le kl. 0. D. T. de Ridder in tegenwoordigheid der officieren en bemanning in dienst gesteld door het hijschen van de Marinewimpel en de nationale driekleur. Onmiddellijk daar op vertrok het schip naar Nieuwendiep, waar het gestationeerd wordt.

De mijnenleggers „van Meerlant” en „Douwe Aukes”, zijn de twee grootste schepen van dit type welke de Nederlandsche Marine bezit en zijn inderdaad een ware aanwinst voor onze verdedigingsvloot. De schepen bieden ieder ruimte voor een zeer groot aantal mijnen en zijn bovendien voorzien zien van anti-luchtvaartgeschut.

De verblijven der officieren zijn midscheeps en zeer comfortabel ingericht. De meubileering is geheel in staal uitgevoerd. De verblijven der onderofficieren en bemanning zijn in het voorschip, terwijl het stokersverblijf zich in het achterschip bevindt.

Het geheele schip is elektrisch verlicht en in alle verblijven en ruimten is voldoende licht en lucht. Alle waschgelegenheden zijn voorzien van stromend water. Het schip is verder uitgerust met draadloze telegrafie.

De voortstuwingsmachines, van het triple expansie systeem, welke eveneens geheel door de Werf Gusto zijn gebouwd, zijn opgesteld in een zeer ruime machinekamer en kunnen het schip een flinke snelheid geven.

bron: Schiedamsche Courant, 08/11/1922; p. 2/4
Mijnenlegger, voor meer informatie gebruik de link hiernaast. (Douwe Aukes Klasse)
foto: onzevlootweebly.com / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018