Bnr. 529: Hr. Ms. Douwe Aukes (1922)

Gister werd van de Werf Gusto, firma, A. F. Smulders te Schiedam, in tegenwoordigheid van Marine- en andere autoriteiten, te water gelaten de stalen romp van den mijnenleger; “Dousve Aukes,” in aanbouw voor de Koninklijke Nederlandsche Marine, zijnde het laatste van twee dergelijke schepen, welke de Werf Gusto voor de Nederlandsche Marine in aanbouw heeft. Het schip wordt gebouwd onder toezicht van de Kon. Ned. Marine en heeft de volgende af-metingen : lengte over alles 54.82 M., grootste breedte op spanten 8.70 M., holte tot het bovendek 6.30 M.
Het schip wordt voorzien van twee triple-expansie machines met oppervlak condensatie, in staat het vaartuig een snelheid te geven van 13 mijl, waarvoor de benoodigde stoom zal worden geleverd door twee waterpijpketels met een verwarmend oppervlak van 275 M2. bij een stoomdruk van 12 atmospheeren. Het schip wordt verder voorzien van een electrische lichtinstallatie, draadlooze telegraphie, twee stoomlieren voor het verhalen van het schip en het behandelen der mijnen, stoomankerspil en stoomstuurmachine.

bron: Schiedamsche Courant, 22/2/1922

Mijnenlegger (Douwe Aukes Klasse). Te water gelaten op 24/02/1922. Eerste proefvaart 13/08/1922. Op 17/08 weer terug in de Oosterhaven bij Werf Gusto vanuit Vlissingen.
Op 2/11/1922 is het schip overgedragen aan Commandant Luitenant ter Zee der 1e klasse O.D.T. de ridder.

Mijnenlegger, voor meer informatie gebruik de link hiernaast. (Douwe Aukes Klasse)
foto: onzevlootweebly.com / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018