Bnr. 509: IJseldijk 1921.jpg

foto: Вячеслав / fleetphoto.ru/ship


Scheepsbouw.

000Gister werd van de Werf „Gusto” der Firma A. F. Smulders, alhier, met goed gevolg te water gelaten, het stalen schroefstoomschip „IJsseldijk”, hetwelk de Werf „Gusto” in aanbouw heeft voor de firma Solleveld, v.d. Meer & T.H. v. Hattum’s Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam.
000Het s.s. wordt gebouwd onder speciaal toezicht en volgens de hoogste klasse van de Engelsche Lloyd, tevens ingericht voor de houtvaart. Het is van het Shelter-deck Type, heeft een draag vermogen van ongeveer 6500 ton deadweight en de volgende afmetingen : lengte tusschen de loodlijnen 359′-3″ ; breedte op het grootste spant ; holte 24′-6″.
000De „IJsseldijk” wordt voorzien van een triple expansie machine met oppervlak condensatie van 1800 I.P.K., in staat het vaartuig eene snelheid te geven van 10 knoopen, terwijl de benoodigde stoom wordt geleverd door 3 stoomketels met een verwarmend oppervlak van ongeveer 510 M2, werkende onder een stoomdruk van 180-lbs. per vierkante Engelsche duim.
000Het s.s. wordt verder voorzien van een stoom-anker- en stuurlier, de noodige stoomlaadlieren, een electrische lichtinstallatie en draadlooze telegraphie.
000Onmiddellijk na de te waterlating van de “IJsseldijk” werd de kiel gelegd van het tweede vrachtschip van 7200 ton, welke d’e stoomvaart Maatschappij „Triton” bij de Werf „Gusto” in bestelling heeft.

bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 20/07/1921; p. 2/4


Terug naar Schepen (Civiel) of Terug naar 1921.