Bnr. 487: Drijvende Kraan (1919)

Foto: Digitale Collectie St. Erfgoed Werf Gusto – Fotograaf: Onbekend.

Gisteren werd van de werf “Gusto” der firma A. F. Smulders, Schiedam, te water gelaten de stalen romp van een zelfstoomende 80 tons drijvende electrische derrick- en draai-kraan, welke deze firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. De afmetingen van de romp zijn : Lengte 115.0′ ; breedte 58.0′ ; holte 13.9′. De kraan zal in hoofdtrekken gelijk zijn aan de vele andere door deze firma aan buitenlandsche regeeringen en groote scheepswerven geleverde reuzenkranen. Het hoogste punt van den kraanarm bevindt zich bij opgerichten stand op 1’25 voet boven de waterlijn, terwijl de maximum straal voor lasten van 80 ton 65 voet bedraagt. De hijschsnelheden varieeren van 5 voet per minuut voor lasten van 80 ton tot 40 voet per minuut voor lasten van 10 ton, terwijl de kraanarm met een last van 80 ton binnen 5 minuten 360o kan draaien. Alle bewegingen worden uitgevoerd door onafhankelijke electrische motoren; de stroom hiervoor wordt geleverd door een zich aan boord bevindende electrische centrale, welke eveneens de stroom levert voor de verlichting van het schip. De kraan is voorzien van het vereischte aantal stoomverhaallieren en verder de benoodigde uitrusting. 

bronnen: Nieuwe Schiedamsche Courant | 1915 |  


Stichting Erfgoed Werf Gusto