Bnr. 479 ‘Mope’ 1914

Foto: Collectie GustoMSC – Fotograaf: Onbekend.

Gister werd van de Werf Gusto der firma A. F. Smulders, Schiedam, de stalen romp van een zeewaardigen transporteur voor het vervoer van erts- en steenslag te water gelaten, welken deze firma voor buitenlandsche rekening in aanbouw heeft. (Eerste uit een serie van 3 identieke schepen)

De hoofdafmetingen van dit vaartuig zijn:
– Lengte: 131 voet;
– Breedte: 26 voet 3 duim;
– Holte: 14 voet 9 duim.

Het schip heeft twee schroeven, bewogen door twee compound machines van elk 250 I.P.K. De stoom hiervoor wordt geleverd door een ketel met een verwarmend oppervlak van 1700 vierkante voet, werkende met een stoomdruk van 120 Ibs. Het vaartuig wordt electrisch verlicht en voorzien van de noodige stoomlieren, een kraan enz.

De transporteur heeft een laadvermogen van 400 tons en wordt automatisch gelost met een snelheid van 150 tons per uur. Daartoe is het laadruim voorzien van een tunnel, waardoor een transportband loopt, alzoo op dezelfde wijze als de door deze firma geleverde kolentransporteurs voor de haven van Rotterdam. Evenals bij die transporteurs geschiedt ook hier de weging der lading automatisch door een zelf-registreerende weegmachine.

Het vaartuig is in het bijzonder zeer zeewaardig geconstrueerd, omdat het zelfs bij ruw weder op zee moet kunnen bouwen.

Bron: Nieuwe Schiedamsche Courant, 20/08/1913; p. 2/4