Bnr. 341 Venezia (1909)

(foto: Gemeentearchief Schiedam / Werf Gusto)

Van de werf “Gusto” alhier werd gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen romp van een Emmerbaggermolen met hopper en twee schroeven, tevens zuig- en persvaartuig, in aanbouw voor het Italiaansche gouvernement. Het vaartuig heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 64.5 m., breedte 10.5 m., diepte 5.8 m.

Het vaartuig is voorzien van de volgende machines: 1e. twee verticale compound machines, welke elk 300 I.PK. ontwikkelen, elk der machines drijft één schroef, terwijl zij tezamen den emmerketting in beweging brengen. Zij hebben een gezamenlijken condensor. 2e. Een zandpomp, gedreven door een der hierboven genoemde machines. 3e. Een centrifugaal waterpomp, welke in beweging wordt gebracht door een compound machine. 4e. Een perspomp in staat 300 m3 specie weg te persen tot een hoogte van 2 meter en een afstand van 600 m. 5e. Een waterpomp voor het mengen van de weg te persen specie, welke wordt gedreven door een speciale compound machine van 100 I.P.K. 6e. Een hulpmachine voor het drijven van de dynamo. 7e. 6 stoomlieren voor het maneuvreren van de emmerladder, de ankers, de kettingen, de stortbakken, enz., en een servomotor voor de beweging van het roer.

De noodige stoom voor al deze machines wordt geleverd door twee marineketels, welke elk een verwarmend oppervlak hebben van 120 m2. en werkende met een druk van 8 atmosferen. Deze baggermolen is in staat met den emmerketting ongeveer 300 m. grond per uur te baggeren en met de zuigbuis ongeveer 600 m. op te zuigen tot op een diepte van 15 meter. De hopper beeft een inhoud van 500 m3.

De baggermolen is geheel electrisch verlicht. Het vaartuig kan varen met een snelheid van 8 knopen en zal onder eigen stoom de reis naar Venetië maken. Het is gedoopt “Venezia”.

bron: Schiedamsche Courant, 22/11/1908; p. 2/10