Bnr.415: Tourelle (1911)

De drijvende kraan 415, die den 12en September van de werf „Gusto” alhier naar Spezia werd gesleept door de sleepboot „Schelde”, is, volgens een heden bij den Int. sleepdienst te Rotterdam ontvangen telegram Donderdag in de Golf van Biscaye omgeslagen. De opvarenden zijn gered.

bron: Schiedamsche Courant | 1911 | 23


De Nederlandsche sleepboot „Schelde”, die de drijvende kraan No. 415, welke op de Werf Gusto alhier is gebouwd, van hier naar Spezia zou slepen, is te Falmouth aangekomen en heeft daar het bericht verzonden dat de kraan in de Golf van Biscaye op 46 graden N. en 6 graden W. is omgeslagen en gezonken. Den 12en September vertrok de sleepboot met de kraan van hier en gisteren werd het bericht hier ontvangen. Nader vernemen wij nog dat tot hedenmiddag geen nadere mededeelingen omtrent het ongeluk zijn ontvangen; morgen wordt echter de sleepboot hier verwacht. Van de kranen die door de firma Smulders zijn gebouwd en verzonden, is deze reuzenkraan de eerste die op reis is verloren gegaan. En deze kraan, een unicum onder de kranen, had een enorm draagvermogen, zoodat tot op 26.5 meter buiten het midden van het vaartuig een last van 150 ton kon worden geheven; wel een bewijs dus dat het vast op het water lag. Naast de kracht van den storm zullen dus nog wel andere oorzaken hebben medegewerkt aan dit ongeluk.

bron: Schiedamsche Courant | 1911 | 26


De zeesleepboot “De Schelde”, die de drijvende kraan no. 415, van de Werf Gusto der firma Smulders alhier naar Spezia had gesleept, is gisteren met de geredden van dit vaartuig te Vlaardingen binnengekomen. De verongelukte kraan was voor 26750 p. st., gedeeltelijk te Londen, verzekerd.

bron: Schiedamsche Courant | 1911 | 27


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2019