Bnr. 311: Cangrejo (1906)

De zuiger had een lengte van 34 meter, een breedte van 7.5 meter en een holte van 3.6 meter. Het vaartuig was voorzien van 2 machines van triple-expansie-systeem, waarvan er een 350 P.K. en een 125 P.K. uitoefende, van twee stoomketels, elk van 75 m2 meter verwarmingsoppervlak bij 12 atm. spanning en tevens de gebruikelijke lieren voor het voortbewegen van het vaartuig en voor het heffen en laten zakken van de zuigbuis.

De zuiger was in staat 300 kub. meter grond van een diepte van 11 meter op te zuigen en de specie tot op een afstand van 500 meter weg te persen.

In het ruim waren hutten ingericht voor verblijf van de bemanning. De verlichting op dek, in de machinekamer, alsook in het ruim waren elektrisch. Voor de overtocht van Schiedam naar Buenos Aires werd het vaartuig als schoener opgetuigd.

bron:Nieuwe Schiedamsche Courant, 02/03/1906; p. 2/4
foto: Collectie B. Berkhout


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018