Bnr. 312: Tosca (1906)

Hedenmorgen is met goed gevolg van de werf “Gusto” alhier te water gelaten de stalen romp van een zeewaardige emmerbaggermolen, welken de firma Smulders met een zeewaardige bakken- en profielzuiger, in aanbouw heeft voor Zuid-Amerika (voor Engelsche rekening).

Deze baggermolen heeft een lengte van 41.00 M., is 7.80 M. breed en 3.30 M. hol. Hij is voorzien van eens triple expansie-machine van 350 I. P. K. en van twee ketels, van tezamen 120 M2 verwarmend oppervlak bij 12 atm. spanning, en ten slotte van de noodige stoomlieren voor het manoeuvreeren van het vaartuig en de baggerinrichting. De baggermolen zal in staat zijn, tot op eene diepte van 11 meter 550 tons specie per uur op te baggeren, en in bakken te lossen. In het ruim zijn de noodige hutten ingericht voor logies voor de bemanning. De verlichting op het dek, in de machinekamer, zoowel als in het ruim, is electrisch.

Het vaartuig gaat onder eigen stoom naar de plaats van bestemming.

bron:Nieuwe Schiedamsche Courant, 02/03/1906; p. 2/4
foto: Collectie J. Smulders / fotograaf: Onbekend


Stichting Erfgoed Werf Gusto 2018